Asunnon irtisanominen

Asunnon irtisanomisaika on yksi kalenterikuukausi. 

Avo-/aviopuolisoiden tulee täyttää tiedot molempien
osalta. Jos vain toisen tiedot on täytetty, irtisanoutuu sopimus vain hänen osaltaan.